De snelste weg naar de oplossing bij ICT problemen in regio Zuid-Holland
Online support:

Unimecs kantoorautomatisering B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Unimecs kantoorautomatisering B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Unimecs kantoorautomatisering B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan H Unimecs kantoorautomatisering B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Unimecs kantoorautomatisering B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Unimecs kantoorautomatisering B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.